INSULATION SLEEPING PAD 1 PERSON

Price: 40,000 Đ
Share this:
Chia sẻ

Features

MADE IN VIETNAM
- Insulate and waterproof
- For one person
Corlor:
Silver
Size:
180cm x 55cm
Weight:
140 gr
SEARCH FOR PRODUCTS YOU NEED WITH RELEVANT KEYWORDS
Reviewed by: ms 29/22/2016
Quá nhỏ, dù chỉ lad cho một nguời. Nếu bạn nằm ngủ trong tư thế xác chết trong quan tài thì đủ. Rút kinh nghiệm nên mua tấm 2 người để còn xoay qua xoay lại một chút

TOP