MADE IN VIETNAM - 3 tầng đựng đồ - Sử dụng để treo và đựng đồ trong góc lều - Rất tiện lợi cho cắm trại, dã ngoại hoặc sử dụng ở nhà Color: Trắng
MSP: 2101018116269
Giá treo đựng đồ 3 tầng IKEA
80.000đ
Số lượng
1