Pin LC18650 Ultrafire đỏ
85.000đ
Pin LC18650 Ultrafire đỏ
85.000đ
Số lượng
1
- Dung lượng: 3800mAh - Dung lượng thực tế: 2500mAh
Pin LC18650 Ultrafire đỏ
85.000đ
Số lượng
1