• Made in Cambodia
  • Cỡ trung, bản nhỏ hơn so với khăn lớn
  • Kích thước: 170 x 40 cm
  • Khăn rằn Cambodia bằng vải Cotton, dày và mềm mại
  • Sợi vải ở đầu khăn được bện thủ công, rất đẹp mắt và giúp không bị bung chỉ, tưa vải
  • Sử dụng làm khăn đi Phượt rất đẹp, có thể dùng quấn cổ, quấn đầu, cột tóc, che nắng, làm khăn tắm,...
Khăn rằn Campuchia cỡ trung
50.000đ
Số lượng
1