Ba lô quân đội Việt Nam (Ba lô con cóc)

Giá: 250.000 ₫

Ba-lô đúng hàng của quân đội Việt Nam, loại vải bố quân đội dày và siêu bền - Loại ba-lô truyền thống màu xanh quân đội - Hàng thâu của lính - Made in Vietnam - Có tem của cục hậu cần - Siêu bền, đi mãi với thời gian. :D Màu: Xanh rêu

Giá: {{model.SelectedVariant.RetailPrice| toPriceString}}

{{attributeName1}}:
{{attributeName2}}:
{{attributeName3}}:

Số lượng: