Bộ MOUNT Gắn Lên Thuyền KAYAK PELICAN

Mã sản phẩm: PS1015-2

Giá: 470.000 ₫

Hàng Chính hãng PELICAN - Bộ móc gắn thêm cho Thuyền Kayak của bạn. Giúp thuyền có thêm nơi bạn ràng thêm hành lý - Có thể làm chỗ giữ mái chèo - Bộ gồm 4 móc, 8 ron caosu và 8 con ốc vít

Giá: {{model.SelectedVariant.RetailPrice| toPriceString}}

{{attributeName1}}:
{{attributeName2}}:
{{attributeName3}}:

Số lượng: