* Chương trình bắt đầu từ ngày 18/12/2019 đến khi hết sản phẩm khuyến mãi.

* Sản phẩm trong chương trình khuyến mãi vẫn được bảo hành chính hãng và đổi trả theo chính sách của FanFan.

* Chương trình chỉ áp dụng với một số sản phẩm của Morakniv.