• Chương trình bắt đầu từ 27/12/2019 đến 31/01/2020, hoặc đến khi hết hàng (Tùy trường hợp nào đến trước).
  • Áp dụng giảm giá 50% cho tất cả các sản phẩm bổ sung năng lượng PowerBar.
  • Sản phẩm trong chương trình giảm giá không áp dụng chính sách đổi trả.