CARSON

Kính lúp CARSON LUMILOUPE 10x STAND MAGNIFIER LOUPES

Mã sản phẩm: CS LL-10

Giá: 120.000 ₫

- Độ phóng đại: 10x
- Thiết kế tự đứng của CARSON LUMILOUPE 10x STAND MAGNIFIER LOUPES giúp cho việc kiểm tra giấy tờ và tiền giả dễ dàng hơn rất nhiều.

Giá: {{model.SelectedVariant.RetailPrice| toPriceString}}

{{attributeName1}}:
{{attributeName2}}:
{{attributeName3}}:

Số lượng: