Máy sạc rời cho pin 26650

Giá: 70.000 ₫

- Sạc thiết kết đơn giãn giúp việc sử dụng dễ dàng
- Sạc có dòng điện đầu ra : 4,2V/1A
- Sạc nhanh hơn so với sạc trực tiếp trên đèn Color: Đen

Giá: {{model.SelectedVariant.RetailPrice| toPriceString}}

{{attributeName1}}:
{{attributeName2}}:
{{attributeName3}}:

Số lượng: