Pin LC18650 Ultrafire đỏ

Giá: 85.000 ₫

- Dung lượng: 3800mAh
- Dung lượng thực tế: 2500mAh

Giá: {{model.SelectedVariant.RetailPrice| toPriceString}}

{{attributeName1}}:
{{attributeName2}}:
{{attributeName3}}: