Pin LC18650 Ultrafire xanh

Giá: 70.000 ₫

- Dung lượng: 3800mAh
- Dung lượng thực tế: 2000mAh

Giá: {{model.SelectedVariant.RetailPrice| toPriceString}}

{{attributeName1}}:
{{attributeName2}}:
{{attributeName3}}: