Rìu, Cưa, Búa, Xẻng

(27 Sản phẩm)

Các loại công cụ, dụng cụ chuyên dụng cho Outdoor, dã ngoại, đi Phượt như: Rìu, Cưa, Búa, Xẻng,... Với sự đa năng chuyên biệt như xẻng quân dụng, cưa dây biệt kích, rìu dã ngoại. Những dụng cụ này sẽ giúp bạn hoàn thành công việc một cách nhẹ nhàng và theo cách chất nhất của dân Outdoor.