• Một số sản phẩm SUP bơm hơi Aqua Marina giảm 10%
  • Chương trình áp dụng từ 25/07/2020 đến khi hết sản phẩm
  • Số lượng cực kỳ có hạn
  • Sản phẩm trong chương trình giảm giá vẫn áp dụng chính sách đổi trả của FanFan.