COGHLANS

Túi cứu thương COGHLANS TREK I

Mã sản phẩm: COG 9801

Giá: 363.000 ₫

MADE IN U.S.A - Túi cứu thương cơ bản gồm 23 món hữu dụng được đựng trong 1 túi vải có khoá kéo tiện lợi. - Gồm: Instant Guide to First Aid, one Cohesive Gauze 1” x 10 Yards, four Gauze Pads 3” x 3”, two Butterfly Closures, six Fabric Bandages 1’ x 3”, one Knuckle Fabric Bandage, two Povidone - Iodine Pads, three Antiseptic Towelettes, one Needle, one Moleskin 2” x 3”, five Mini Strips. Màu: Đỏ

Giá: {{model.SelectedVariant.RetailPrice| toPriceString}}

{{attributeName1}}:
{{attributeName2}}:
{{attributeName3}}:

Số lượng: