Chính sách & Quy định chung

1. Nguyên tắc và quy định chung

 • 1.1. Website www.fanfan.vn (sau đây gọi là "FANFAN") là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY TNHH MTV FAN FAN, công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312909231 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 28/09/2014.
 • 1.2. Khách hàng tham gia giao dịch trên FANFAN là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên FANFAN; và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách Hàng").
 • 1.3. Sản phẩm giao dịch trên FANFAN bao gồm hàng hóa (sau đây gọi chung là "Sản Phẩm").
 • 1.4. Bằng việc tham gia giao dịch trên FANFAN, /Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.fanfan.vn (sau đây gọi là "Quy Chế") đang có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.

2. Quy trình giao dịch

 • 2.1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.
  • Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:
   • - Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng(sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng")
   • - Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi đặt hàng. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Đặt Hàng” trong mục giỏ hàng để tiến hành đặt Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên FANFAN.
   • - Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên FANFAN.
   • - Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên FANFAN.
   • - Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng trên FANFAN.
   • - Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên FANFAN.

3. Điều khoản áp dụng và cam kết

 • 3.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên FANFAN. FANFAN có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên FANFAN. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên FANFAN.

  Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

 • 3.2. FANFAN và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
 • 3.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của FANFAN là:
  • 61/4 Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
  • 33/1 Trường Sơn, P4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
  • 76 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chưa có sản phẩm